top of page

Girişimci Koçluğu

Kurulan işlerin %60’ı ilk yıl ve % 30’u 2. yılın sonunda kapanmaktadır. Yani sadece işletmelerin % 10’u hayatta kalabilmektedir.

Kurulan işlerin %60’ı ilk yıl ve % 30’u 2. yılın sonunda kapanmaktadır. Yani işletmelerin sadece % 10’u hayatta kalabilmektedir. Zaman ve kaynak kaybının önüne geçmek ve kazanmanın en faydalı ve en az maliyetli çözümü girişimci koçluğu ile başlamak ve karar verilirse mentorluğu ile devam etmektir.


Programın Amacı:


Yeni kurulacak küçük ölçekli işletmelerin geleceğe yönelik ve başarı potansiyeli olan işletmeler olarak kurulması ve yönetilmesini sağlamaktır.

Genel olarak, nihai bütçe ve iş planları ile işletmenin kuruluş yılı içinde tüm işletme fonksiyonları için ayrı ayrı olmak üzere hangi hedefleri gerçekleştirmesi gerektiği ve bu hedeflere temel işletme fonksiyonları çerçevesinde nasıl ulaşacağı araştırılacaktır.


Programın İçeriği:


Girişimci ve İş Fikrinin Tanıtımı

 • Girişimcinin Özellikleri

 • İş Fikrinin Tanıtımı

 • Sunulacak Ürün/Hizmetler


Pazarlama Planının Hazırlanması

 • Talep özelliklerinin belirlenmesi ve hedef müşteriler

 • Rekabet analizi

 • Talep tahmini ve tahmini satış planının hazırlanması

 • Ürün/hizmetlerin maliyet/kar/fiyatlandırma çalışmaları

 • Pazarlama aktivite planının hazırlanması


Temel Üretim Süreci Analizi:

 • Temel üretim süreci iş akışı

 • Ürün/hizmet üretimi için gerekli makine ekipmanlar ve kapasite özellikleri

 • Ürün/hizmet üretimi için gerekli hammadde ve diğer girdiler


Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması

 • Tahmini satış planına uygun üretim planının hazırlanması

 • Gerekli makine ekipmanların tedarik planları

 • Ürün/hizmet üretimi için seçilen işyerinin özellikleri


Örgütlenme ve Yönetim Planının Hazırlanması

 • İşletmenin kuruluş dönemi örgüt şeması

 • Temel yönetici görevleri

 • İşgücü ihtiyacı


İşletmenin Kuruluş Dönemi Finansman İhtiyacının Araştırılması

 • Kuruluş dönemi sabit yatırım ihtiyacı

 • İşletme giderlerinin belirlenmesi

 • İşletme sermayesi

 • Toplam finansman ihtiyacı

 • Kredi kullanımı ve geri ödeme planı


İşletme Dönemi Finansman Planının Hazırlanması

 • Gelir-gider ve karlılık durumu

 • İşletme başa baş noktası

 • İşletme yatırım geri dönüş analizi


Risk Değerlendirmesi

 • İşletmenin Başarı Şansı

 • Dezavantaj ve Avantajlar

 • Riskleri Azaltmak İçin Alınması Gereken Önlemler


Kimler için Uygundur?

Genç girişimci adayları, yeni başlayan girişimciler, kendini geliştirmek isteyen yöneticiler, CEO’lar vb.

 

 

bottom of page